logo Schneeberger

Monorail AMS

MONORAIL AMS je integrovaný magnetorezistivní odměřovací systém založený na lineárním vedení Monorail BM nebo MR. Toto řešení poskytuje kompaktní řešení lineárního odměřování a vedení hlavně pro aplikace u obráběcích strojů s vysokými požadavky na přesnost. Není potřeba žádná další montáž nebo nastavování měřícího sytému, což se odráží v úspoře nákladů v konstrukci, výrobě a servisu.

AMS je dostupné jak v digitální tak analogové variantě. Analogová verze má napěťový výstup 1Vss s periodou signálu 200µm . Digitální rozhraní je dostupné v řadě různých rozlišení pro různé maximální rychlosti jak v provedení inkrementální tak absolutní snímač polohy.

 AMSABS kombinuje osvědčený magnetorezistivní odměřovací systém a absolutní digitální rozhraní.

AMS je možné připojit k většině řídicích systémů. Vedení jsou pro obě varianty identická a kompatibilní s oběma verzemi.

 INOMECH s.r.o.
Martina Koláře 2118
390 02 Tábor
tel : +420 725 872 201
e-mail: inomech@inomech.com